ESTONIA

Skill Mill on rahvusvaheline sotsiaalne ettevõtte, mis mis on asutatud eesmärgiga vähendada noorte kuritegude toimepaneku riski. Anname palgatöö kogemuse 16-24 aastastele õigusrikkumise taustaga noortele ja õpetame töötamiseks vajalikke oskusi.
Noored pakuvad Skill Mill’i vahendusel keskkonnahooldusteenust. Meie tegevuse mõju ühiskonnale on selgelt mõõdetav sotsiaalse tasuvuse kaudu. Skill Milli töö tulemusel muutub ümbruskond turvalisemaks, keskkond puhtamaks ja kuritegevus väheneb. Oma tegevuse puhul mõõdame palju noori jääb tööturule ning ei pane enam kuritegusid toime. Kulude kokkuhoidu avalikule sektorile mõõdavad partnerülikoolide teadlased.


Mida MTÜ Skill Mill pakub?
 

 • aitab omandada töötamiseks vajalikke sotsiaalseid -ja tööalaseid oskusi;

 • annab võimaluse oma elu muuta;

 • pakub alates teisest töötatud kuust miinimumpalgaga füüsilist tööd; looduskeskkonnas;

 • pakub tiimis töötamise kogemuse koos kogenud ja kompetentse töödejuhatajaga;

 • aitab noorel peale tööharjutust Skill Millis edasi suunduda püsivale töökohale.

Milliseid töid Skill Millis teeme?

Näiteid töödest:

 • Üldised koristustööd (lumi,lehed)

 • Veekogude rajamine ja puhastus (kraavide kaevamine, prügikoristus, taimedest puhastamine)

 • Prügikoristus (majapidamisjäätmed, tööstusjäätmed)

 • Metsatööd (puude istutamine, okste vedu)

 • Puhkealade rajamine (laudteede ehitus)

 

Kellele on MTÜ Skill Mill  mõeldud?
 

 • on 16-24-aastane

 • on endine õigusrikkuja

 • elab või soovib asuda tööle Harjumaal (sh Tallinnas)

 • ei tööta

 

Milliseid noori ootame MTÜ Skill Milli?

 

Selleks, et tööle asuda, peab noor:
 

 • olema võimeline ja valmis töötama

 • olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused

 • mitte tarvitama narkootikume

 • omama püsivat elukohta

 

Kuidas Skill Millis tööle asuda?

 

Võtke ühendust:

Rahalisteks annetusteks on MTÜ Skill Mill avanud spetsiaalse arvelduskonto: Mittetulundusühing Skill Mill 

EE497700771001910473

AS LHV Pank

Tartu mnt 2, 10145 Tallinn

BIC/SWIFT: LHVBEE22

Oleme kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Praegusel hetkel on Skill Mill projektiks "Skill Milli jätkusuutlik sotsiaalne ettevõtlus",  mida rahastab 7937,20€ ulatuses Siseministeerium ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti käigus suurendatakse Skill Milli finantsilist jätkusuutlikkust tulemusliku koostöö kaudu avaliku sektori ja ettevõtetega, mille käigus tutuvustatakse teenust noorte tõhusamaks tööle saamiseks ning sõlmitakse koostöölepingud teenuse osutamiseks ja luuakse koolitusvisiidi tulemusena sotsiaalse ettevõtte arenguplaan.

 

Meie nõuandva kogu liikmeteks on:         

Katri–Liis Reimann, David Parks, Paul Brownlee

Richard Pike

Koidu Saia, Aare Kruuser, Karmen Toros

Mihkel Velström

Pirkko Valge

Jaan Aps

Rait Kuuse, Elise Nikonov

Kaire Tamm, Stanislav Solodov, Velli Ehasalu, Maile Kubjas, Kaire Aamisepp, Taimi Lepiksaar

Jenny Jakobson

Jako Salla, Andra Sild, Marika Reintop, Annika Vanatoa, Marika Kreutzberg, 

Tarmo Kruusimäe

Karl Heino–Brooks

Raivo Allev, Aire Johanson, Krista Kink, Ilona–Evelyn Rannala, Triin Bõstrov, Kristel Kibus, Irma Remma, 

Avo Üprus

Livia Laas

2016. a jõudis Skill Mill  konkursil “Ajujaht” 300st alustanud ettevõttest 30 esimese hulka, kuhu pääses vaid 3 sotsiaalset ettevõtet

Olulised dokumendid

MTÜ Skill Mill  järgib oma tegevuses Eesti vabaühenduste eetikakoodeksit. 

Arendusprojekti raames tehtud trükised:

Meie sotsiaalne algatus - E-dible toiduklubi

Follow

Contact

Share

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon